Introductie

Het in 2004 verschenen boek ‘Leren denken met aardrijkskunde’ helpt het leren en onderwijzen van aardrijkskunde tot een plezierige, productieve en effectieve ervaring te maken. Het doel van de opdrachten in dit boek is dat leerlingen geografisch leren denken. Centraal staat het leerproces van de leerling en hoe dat verbeterd kan worden. Het boek is zowel gebaseerd op ervaringen van leraren als op onderzoek van vakdidactici.

Deze opdrachten helpen aardrijkskundeleraren om:

  • aardrijkskunde te laten leven voor leraar en leerling
  • leerlingen te laten samenwerken
  • leerlingen enthousiast te maken voor aardrijkskunde
  • het leerproces van leerlingen centraal te stellen
  • voorkennis van leerlingen te activeren
  • leerlingen te begeleiden bij zelfstandig leren
  • zichtbaar te maken hoe leerlingen denken
  • leerlingen geografisch te laten denken en werken
  • de prestaties van leerlingen bij aardrijkskunde te verhogen
  • lessen te geven die leerlingen bijblijven,

zodat ze jaren later nog tegen u zeggen…..

Op deze website lerendenkenmetaardrijkskunde vindt u ook de inhoudsopgave en een opdracht uit dit boek.