Colofon

Auteurs

De auteurs van de serie ‘Leren denken met aardrijkskunde’ zijn Leon Vankan en Joop van der Schee.

  • Leon Vankan was lerarenopleider aardrijkskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij promoveerde op een proefschrift over het ontwerpen van omgevingsonderwijs. Leon nam het initiatief om de Engelse methode Thinking Through Geography in Nederland te introduceren.
  • Joop van der Schee is emeritus hoogleraar onderwijsgeografie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde op een proefschrift over kaartanalyse van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Meer info over Joop is te vinden op joop.vdschee.nl.

 

Uitgever

‘Leren denken met aardrijkskunde’ is een uitgave van de Stichting Omgeving en Educatie. De Stichting valt onder de ANBI regels van de overheid en heeft een jaarverslag.

 

Design

Deze website is ontwikkeld door Usecue B.V. Amsterdam.

Adviseur fotomateriaal is onderwijsgeograaf Henk Trimp.

 

Copyrights

Het lesmateriaal op deze website mag vrij gebruikt worden voor niet commerciële onderwijsdoeleinden. Voor andere doeleinden dient contact opgenomen te worden met de auteurs.

De foto op de openingspagina is gemaakt in Jemen door fotograaf Irene de Groot. De copyrights van de foto berusten bij haar. Voor het gebruik van de foto op deze website heeft zij toestemming gegeven. De foto’s die zijn opgenomen in de mysteries over Marokko en China zijn grotendeels afkomstig van Google (Streetview). Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met copyrights van teksten en beeldmateriaal. Echter niet in alle gevallen hebben we rechthebbenden kunnen achterhalen. Mocht u menen rechten te kunnen laten gelden, meld het ons opdat wij actie kunnen ondernemen om onze teksten en beeldmateriaal z.s.m. aan te passen. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen via joop@vdschee.nl. Deze site maakt geen gebruik van cookies. Wij doen ons best om privacy van leraren en leerlingen zoveel mogelijk te beschermen. Mocht u desondanks klachten hebben, meld ze ons. We zullen dan z.s.m. actie ondernemen. 

 

Contact

Deze website is in ontwikkeling. Wij leren graag van uw opmerkingen. Voor vragen en opmerkingen mail joop@vdschee.nl.