Leon Vankan en Joop van der Schee

Leon Vankan was lerarenopleider aardrijkskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij promoveerde op een proefschrift over omgevingsonderwijs. Leon nam het initiatief om de Engelse methode Thinking Through Geography in Nederland te introduceren.  

Joop van der Schee is emeritus hoogleraar onderwijsgeografie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde op een proefschrift over kaartanalyse van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Meer info over joop is te vinden op joop.vdschee.nl