Leren denken met aardrijkskunde

Dit in 2004 verschenen boek helpt het leren en onderwijzen van aardrijkskunde tot een plezierige, productieve en effectieve ervaring te maken. Het doel van de opdrachten in dit boek is dat leerlingen geografisch leren denken. Centraal staat het leerproces van de leerling en hoe dat verbeterd kan worden. Het boek is zowel gebaseerd op ervaringen van leraren als op onderzoek van vakdidactici.

Deze opdrachten helpen aardrijkskundeleraren om:

zodat ze jaren later nog tegen u zeggen.....

Op deze website lerendenkenmetaardrijkskunde vindt u ook de inhoudsopgave en een opdracht uit dit boek.